Send to a friend Afdrukken
Terug

Behoud van de gezondheid en bescherming van het milieu

Canson et l'environnement

Het Canson papier bevat geen enkele substantie die giftig is voor het milieu(1) »

 

Wat is de REACH regelgeving? (2)?

Sinds juni 2007 heeft de nieuwe Europese regelgeving over chemische producten als doelstelling het aanbieden van een betere bescherming van de gezondheid en het milieu. Ten laatste in 2018 moeten alle chemische industrieën de veiligheidsgegevens inzake gezondheid en milieu afleveren voor alle substanties die ze verkopen. REACH zal vervolgens de chemische substanties identificeren die bijzonder zorgwekkend zijn (SVHC volgens art. 57 Regl. Nr. 1907 / 2006) en die een goedkeuring nodig zullen hebben voor hun productie en hun gebruik.

 

Hoe kan je je er van verzekeren dat het papier voor tekeningen en kunst niet gevaarlijk is?

Elke schakel van de ketting moet de aan- of afwezigheid van bijzonder zorgwekkende stoffen aangeven.
Canson werkt volgens het principe van voorzorg en heeft besloten om alle giftige stoffen uit het papier te vervangen. De Canson® papierfabrieken gebruiken dus geen enkele giftige stof of stoffen die bijzonder zorgwekkend zijn bij de fabricatie van het papier.

Dankzij de eco-ontwikkeling van onze producten hebben we onze ecologische voetafdruk verkleind met name door de chemische substanties te verminderen die schadelijk zijn voor het milieu, zowel in het vernis als in de lijm.

 

(1) Dit gaat over het Canson papier dat gefabriceerd wordt door de Canson papierfabrieken waar geen enkel chemisch product dat als giftig voor het milieu geklasseerd staat toegevoegd werd tijdens de fabricatie
(2) REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische substanties)

 

Canson® verbintenissen : de afwezigheid van giftige producten in ons papier is essentieel omwille van twee redenen: de duurzaamheid van werken doorheen de eeuwen en de vermindering van de impact op het milieu. Daarom anticiperen we op de Reach regelgeving en produceren we de overgrote meerderheid van ons papier voor Schone Kunsten zonder zuur en zonder optisch blauwsel. Ons papier wordt beter oud omdat het niet geel wordt, en we zorgen vooral voor het milieu door de gevaarlijke substanties die mogelijk afgestoten worden door onze productiesites te beperken.