Send to a friend Afdrukken
Terug

Duurzaam beheer van bossen

De Canson papierfabrieken zijn gecertificeerd voor het duurzaam beheer van bossen.

 

Waarom zijn de bossen gecertificeerd voor duurzaam beheer?

De bossen zijn onderworpen aan heel wat klimatische, ecologische, antropogene, maatschappelijke en economische beperkingen. Het behoud van de bossen gaat via een georganiseerd beheer tussen de verschillende gebruikers. Zo maakt de certificatie voor duurzaam beheer van bossen het mogelijk om aan de toekomstige generaties de biologische diversiteit, de vernieuwing van de bossen, de anticipatie op natuurrampen, bescherming van opmerkelijke woongebieden en de vermindering van impact verbonden aan de uitbating van de bossen te verzekeren. De gecertificeerde bossen moeten voldoen aan de economische, ecologische en sociale functies zonder schade te berokkenen aan andere ecosystemen.
Papier dat gefabriceerd wordt door de Canson Papierfabrieken is gecertificeerd voor de opspoorbaarheid van de houtvezels afkomstig uit niet omstreden bossen.

Evolutie van de bosbedekking wereldwijd 1980-2000. Door United Nations Organisation voor voeding en landbouw (FAO): Global Forest Resources Assessment.

 

Hoe ben je zeker van de afkomst van het hout?

Het hout gaat door heel wat handen voor het in uw handen terecht komt. De ketting is lang en complex. Er mag geen informatie verloren gaan tijdens deze ketting van bevoorrading. Daarom engageert elke schakel uit de ketting zich voor de certificatie voor de opspoorbaarheid van het hout tot aan de laatste schakel.

 

Van waar komt het hout van de etui voor tekenpapier?

De papierpasta van Canson® komt voor 70% van uitdunningskap in het bos en voor 30% van het vallen van zaagactiviteiten. Om het papier van Canson® te maken, mengen we vezels van naaldbomen met vezels van loofbomen. De meerderheid van de houtvezels die gebruikt worden voor de etui voor tekenpapier komt uit Europa.

 

Vervolg lezen

strijd tegen de klimaatverandering
Bescherming van water
Behoud van de gezondheid en bescherming van het milieu
Van afvalvermindering tot gebaar naar burgers