Send to a friend Afdrukken
Terug

Wettelijke Vermeldingen / Privacybeleid

Company : Canson SAS
Legal Form : Société par Action Simplifiée
RCS CANSON SAS : 335 620 241
Headquarter : N°67 rue Louis et Laurent Seguin - CS 70139 - 07104 Annonay Cedex - France
CEO : Luca PELOSIN
Publication Manager : Claire JACQUIN 
Phone : 04 75 69 88 00 
Hosting : Alter Way - 1 Rue Royale, Bat D, 227 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud - 01 41 16 34 95

 

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de site www.canson.com en het gebruiken van de inhoud worden aan de volgende voorwaarden onderworpen. De gebruiker erkent de gebruiksvoorwaarden door te surfen op de site.

De site www.canson.com wort door Canson SAS uitgegeven met maatschappelijke zetel te 67 rue Louis et Laurent Seguin - CS 70139  - 07104 Annonay Cedex - France. Canson SAS verzorgt het updaten van de informatie van deze site en heeft het recht op elk moment de informatie te wijzigen. Canson SAS is niet verantwoordelijk :
- in geval dat de informatie niet volledig of niet nauwkeurig zou zijn ;
- in geval van schade door derden
- in het algemeen, voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks ongeacht de redenen of gevolgen volgend op raadpleging van de site of het niet kunnen aanloggen evenals het gebruik van de informatie op deze site

Rechten van intellectueel eigendom

De documenten, merken en tekeningen die op de site verspreid worden of aangemaakt worden voor de site, zijn exclusief eigendom van Canson SAS.

Canson SAS kent geen licenties of ander recht toe om het recht van gebruik of documenten, tekeningen, modellen ofg merkern te verspreiden.

Reproductie van de gepubliceerde documenten op deze site is enkel toegelaten voor informatie voor persoonlijk gebruik.

De gebruiker die een fotografie of ander document stuurt naar deze site waarborgt er de exclusieve auteur van te zijn en die geen schade berokkent aan derden.

Linken

De site www.canson.com heeft linken naar andere internet sites die niet gecontroleerd zijn door Canson SAS. Canson SAS kan dus niet als verantwoordelijke worden beschouwt

Voor het ter beschikking plaatsen van deze sites en externe bronnen en zal geen verantwoordelijkheid mogen dragen in verband met de inhoud, de publiciteiten, producten of diensten.

 

 

 

PRIVACYBELEID

Het doel van dit Privacybeleid is het beschrijven van het websitebeheer en dan met name het verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruikers/bezoekers.

Dit is een informatieve kennisgeving, in overeenstemming met Artikelen 13 en 14 van het EU-verordening 2016/679, bedoeld voor degenen die verbinding maken met de bedrijfswebsite van Canson SAS op dit adres www.canson.com.

Deze kennisgeving wordt exclusief in relatie tot de eerder genoemde website verschaft, maar niet in relatie tot andere websites van derden die door de gebruiker bezocht kunnen worden via links.

Canson SAS garandeert naleving van nationale en internationale reglementen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens (EU-verordening 2016/679, Italiaans wetsbesluit 196/2003, etc.).

Gebruikers/bezoekers worden geacht dit privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat ze persoonlijke gegevens indienen en/of een elektronisch formulier op de website invullen.

Doelen van het verwerken van persoonlijke gegevens

Hieronder zijn de doelen van de verwerking van persoonlijke gegevens uiteengezet, d.w.z. informatie die direct door gebruikers wordt toegekend door het invullen van online formulieren, door middel van het gebruik van sociale netwerken of automatisch verkregen tijdens het navigeren.

Extra specifieke informatieve berichtgevingen kunnen af en toe verschaft en gepubliceerd worden op de website met betrekking tot losse/individuele acties met betrekking tot het verschaffen van specifieke persoonlijke gegevens (bijv. bij speciale evenementen, competities, etc.)

De doelen van het verwerken van persoonlijke gegevens zijn:

  1. Het verbeteren en personaliseren van de gebruikerservaring op de website.
  2. Registratie toestaan op de website om toegang te krijgen tot specifieke secties op de website en om de verschillende aangeboden diensten op de website te leveren en te beheren.
  3. Gebruikers toestaan om hun eigen content te publiceren, direct op de website of op websites die onafhankelijk beheerd worden door derden met wie Canson SAS voor dit doeleinde een overeenkomst heeft gesloten, zoals, als voorbeeld maar niet beperkt tot, sociale netwerken als Facebook, Twitter, etc. (waarnaar hierna verwezen wordt met "Sociale netwerken").
  4. Met voorafgaande toestemming uitvoeren van marketingactiviteiten zoals het versturen van promotioneel en publicitair materiaal in relatie tot de Canson SAS groep, zowel per e-mail, mms als sms;
  5. Reageren op verzoeken van gebruikers betreffende producten en diensten van Canson SAS.

Brontype en verwerkte gegevens

1) Browsegegevens

In principe is het mogelijk om te browsen op de website zonder persoonlijke gegevens te verschaffen. De website is verdeeld in verschillende secties, voor sommige is data-invoer nodig en voor andere is dat niet het geval.

De computersystemen en softwareprocedures gebruikt op deze website vereisen, als onderdeel van hun normale werking, persoonlijke gegevens die impliciet worden doorgegeven door het gebruik van internetcommunicatie-protocollen.

Deze informatie, afhankelijk van het type, kan, door koppeling en gegevensverwerking door derden, gebruikers/bezoekers mogelijk identificeren (bijv. via hun IP-adres, computerdomeinnaam gebruikt om te verbinden met de website, etc.).

Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om statistische informatie te verzamelen, de juiste werking van de website te corrigeren en het browsen efficiënter te maken.

Dergelijke webcontactgegevens worden niet bewaard na verwerking, behalve als dit vereist is voor onderzoek van computermisdaad tegen de website.

Er worden geen gegevens afkomstig van de webservice gedeeld met of verspreid onder ongeautoriseerde derden.

Ga naar de hiervoor bestemde sectie voor overige informatie met name met betrekking tot cookies.

2) Data vrijwillig verstrekt door gebruikers/bezoekers

Als gebruikers/bezoekers, verbonden met de website, hun persoonlijke gegevens versturen om gebruik te maken van bepaalde diensten (bijv. nieuwsbrieven, inschrijvingen voor wedstrijden) of om een aanvraag te doen per e-mail, dan vereist deze actie het opvragen van het adres en/of persoonlijke gegevens van de zender door Canson SAS. Deze gegevens zullen dan exclusief verwerkt worden om te kunnen reageren op een specifiek verzoek of om de dienst te verlenen.

Persoonlijke gegevens verstrekt door gebruikers/bezoekers zullen alleen aan derden worden gecommuniceerd als communicatie vereist is om te kunnen voldoen aan verzoeken van gebruikers/bezoekers. 

Verwerkingsmethodes

Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde tools (bijv. gebruik van elektronische procedures en media-opslag) en/of handmatig (bijv. op papier) uitsluitend voor de tijd die nodig is voor de specifieke gegevensverzameling en, in bepaalde gevallen, in overeenstemming met toepasbare van kracht zijnde reglementen. Canson SAS heeft ten aanzien van dergelijke gegevensverwerking bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen om data-integriteit en vertrouwelijkheid te garanderen.

Datacontroller

De Datacontroller is Canson SAS met maatschappelijke zetel in rue Louis et Laurent Seguin nr. 67 - CS70139 - 07104 Annonay Cedex – Frankrijk.

Categorieën van partijen aan wie data kunnen worden gecommuniceerd of doorgegeven ter attentie van

Persoonlijke gegevens kunnen onder de aandacht gebracht worden van Canson SAS-werknemers of medewerkers, hun sales-netwerk en Canson SAS. Dergelijke partijen zijn formeel aangesteld en geautoriseerd om geschikte operationele instructies te verwerken en ontvangen. De gegevens kunnen verwerkt worden door externe partijen, met wie Canson SAS mogelijk samenwerkt inzake het beheer van de contractuele relatie met klanten of voor hun eigen organisatorische behoeften en activiteiten. De gegevens zijn in geen enkel geval onderworpen aan algemene openbaarmaking.

Rechten van het datasubject

Het datasubject, naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen, mag zijn/haar rechten uitoefenen in relatie tot de datacontroller op elk moment in overeenstemming met de EU-verordening 679/2016. Het datasubject heeft het recht om bevestiging te krijgen van de aan- of afwezigheid van persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen en de communicatie ervan in begrijpelijke vorm. Het datasubject heeft tevens het recht om inzage te krijgen in de bron van de gegevens, de doelen van verwerking, de verwerkingsmethodes, de datacontroller en hun vertegenwoordiger en de partijen aan wie de data gecommuniceerd zijn. Het datasubject heeft het recht om gegevens te laten wijzigen, vervangen, bijwerken, verwijderen en aanpassen naar een anonieme vorm. Het datasubject mag de beëindiging van alle verwerkingsactiviteiten op elk moment eisen aangaande direct marketing, commerciële communicatie en marktonderzoek.

 

 

COOKIEBELEID WEBSITEBEZOEKERS

Deze website gebruikt cookies om een betere browserervaring te bieden en informatie te verzamelen over het gebruik van de website door bezoekers.

Cookies zijn korte tekstbestanden die uitgewisseld worden tussen servers en webklanten. Ze worden gebruikt voor automatische authenticatie, sessietracking en de opslag van specifieke informatie over gebruikers/bezoekers die de server gebruiken. Deze website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

Technische cookies waarvoor geen toestemming nodig is voor gebruik

Bepaalde acties kunnen niet uitgevoerd worden zonder gebruik van cookies, welke in dergelijk geval technisch noodzakelijk zijn. Technisch noodzakelijke cookies, bij wijze van voorbeeld, bevatten de cookie die de websessie herkent en deze actief houdt voor de gebruiker van de website en de cookie die herkenning van een specifieke gebruiker na inloggen mogelijk maakt.

Canson SAS gebruikt dergelijke cookies om de browse-ervaring van gebruikers te optimaliseren. Deze technologie geeft in geen geval toestemming voor apparaatopslag van gebruikersgegevens, inloggegevens of andere informatie om het beveiligingsniveau van de website te behouden.

Cookies van derden vereisen toestemming

Cookies van derden bevatten de cookies waarmee de datacontroller traffic data kan monitoren en analyseren en gebruikersgedrag kan volgen:

Google Analytics (Google): Ze analyseren traffic data en maken het mogelijk om gebruikersgedrag te volgen. Google Analytics is een webanalytics-service van Google Inc. (“Google”). Google gebruikt verzamelde persoonlijke gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en analyseren, rapporten te maken en deze te delen met andere diensten van Google.

Google maakt mogelijk gebruik van persoonlijke gegevens om advertenties te contextualiseren en personaliseren die onderdeel uitmaken van hun publiciteitsnetwerk. Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookies en gebruik gegevens:

Plaats van de gegevensverwerking: VS - Privacybeleid - Opt-out

Cookiesbeheer in browserinstellingen

Deze website werkt het best als cookies zijn ingeschakeld. U kunt, in alle gevallen, besluiten om niet toe te staan dat cookies op de computer worden geplaatst.

Voor meer informatie over hoe u cookie-instellingen wijzigt, selecteert u de browser die u gebruikt:

- CHROME --> https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

- INTERNET EXPLORER --> https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- SAFARI --> https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=en_US&viewlocale=en_EN

- FIREFOX --> https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Als u cookies volledig uitschakelt, dan schakelt u mogelijk ook bepaalde functies van de website uit.

Zelfs met alle ingeschakelde cookies zal de browser die u gebruikt doorgaan met het opslaan van een beperkte hoeveelheid informatie die nodig is voor de basisfunctionaliteit van de website.

 

ABONNEREN NIEUWSBRIEF

Informatieve berichtgeving over het verwerken van persoonlijke gegevens

De informatieve berichtgeving is in overeenstemming met Artikelen 13 en 14 van de EU-verordening 679/2016.

De Canson-nieuwsbrief wordt per e-mail naar degenen gestuurd die er expliciet om hebben gevraagd door het formulier op deze pagina in te vullen en dientengevolge toestemming geven aan Canson SAS  om hun persoonlijke gegevens te verwerken.

Het verschaffen van persoonlijke gegevens is optioneel. Echter, weigering van het verschaffen van persoonlijke gegevens maakt het onmogelijk om de nieuwsbrief te leveren.

Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die verstrekt wordt door gebruikers worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en zullen niet openbaar gemaakt worden aan derden.

Verwerkingsmethodes

De verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van computertools. Geschikte veiligheidsmethodes worden geïmplementeerd om dataverlies, onrechtmatig of onjuist gebruik van ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Datacontroller

De datacontroller is Canson SAS met maatschappelijke zetel in Rue Louis et Laurent Seguin nr. 67 - CS70139 - 07104 Annonay Cedex – Frankrijk. De nieuwsbriefservice maakt ook gebruik van diensten van speciaal aangewezen bedrijven van derden.

Rechten van het datasubject

Het datasubject, naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen, mag op elk moment, zijn/haar rechten uitoefenen om bevestiging te krijgen over het bestaan of niet van persoonlijke gegevens hem/haar betreffende, evenals om informatie te verkrijgen over de content en zijn bron, en om de juistheid ervan te controleren en te verzoeken of de gegevens gecorrigeerd, vervangen of bijgewerkt kunnen worden. Het datasubject heeft ook het recht om annulering, wijziging naar een anonieme vorm, en blokkering van gegevensverwerking in strijd met de wet te verzoeken, evenals het verwerken ervan, in alle gevallen, om juridische redenen te verbieden.

 

 

ALGEMENE INFORMATIEVE MELDING OVER DE VERWERKING VAN KLANT- EN LEVERANCIERSDATA

Overeenkomstig artikelen 13 en 14 van de EU-verordening 679/2016

Beste klant/leverancier,

Overeenkomstig en voor de doeleneinden beschreven in Artikel 13 en 14 van de EU-verordening voor het verwerken van persoonlijke gegevens, verschaffen wij hierbij dit bericht aan klanten en leveranciers dat Canson SAS, als Datacontroller van hun persoonlijke gegevens, Rue Louis en Laurent Seguin nr. 67 - CS70139 - 07104 Annonay Cedex – Frankrijk, persoonlijke gegevens bewaart en verwerkt die is beschermd door de hierboven genoemde verordening.

Let op, volgens deze verordening dient dergelijke verwerking gebaseerd te zijn op het principe van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en de bescherming van uw privacy en rechten.

Overeenkomstig Artikelen 13 en 14 van de EU-verordening 679/2016 verschaffen we u de volgende informatie.

Gegevens die u verstrekt zullen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

Gegevensverwerking heeft een rechtsgrondslag die hoofdzakelijk gelieerd is aan het naleven van het contract tussen de partijen, in overeenstemming met de wet en naar tevredenheid van een verzoek door het betreffende datasubject.

De gegevensverwerking kan uitgevoerd worden met handmatige, computerondersteunde en telematische methodes in overeenstemming met de principes van vertrouwelijkheid en veiligheid zoals voorgeschreven door de wet.

Het aanleveren van gegevens is verplicht voor het opstellen en beheren van contracten, en is verplicht om te voldoen aan de verzoeken van de geïnteresseerde partij (bijv. van technische of commerciële aard). Weigering om dergelijke gegevens te verstrekken kan leiden tot een mislukte of gedeeltelijk functioneren van het contract, en/of onmogelijk plaatsvinden van de contractuele relatie.

De gegevens kunnen gecommuniceerd worden aan daartoe aangewezen partners en medewerkers om het contract te kunnen uitvoeren en gerelateerde administratieve activiteiten uit te voeren. Deze gegevens mogen ook openbaar gemaakt worden aan derden als dit deel uitmaakt van het nakomen van de verplichtingen zoals vastgesteld in de wet of in het bestaande contract tussen de partijen (bijv. publieke instanties, toezichthoudende autoriteiten, bankinstituten, etc.). Deze gegevens kunnen ook gecommuniceerd worden aan partnerbedrijven en/of filialen, zelfs buiten de Europese Unie, altijd binnen de geldigheid van levering en/of het bestaande contract. De gegevens zullen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande en specifieke toestemming. De persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin ze nut hebben voor de uitvoering van de verzochte dienst of voor het beheer van administratieve, fiscale, boekhoudkundige en reglementaire activiteiten.

De datacontroller is: Canson SAS - Rue Louis et Laurent Seguin 67 – CS70139 - 07104 Annonay Cedex – Frankrijk. De datacontroller en andere hiertoe aangestelde managers kunnen worden gecontacteerd door te schrijven naar contact.canson@canson.com.

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen in relatie tot de datacontroller in overeenstemming met Artikelen 15 en 20 van de EU-verordening 679/2016. Het datasubject, naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen, heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van het al dan niet bestaan van persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen en van de communicatie ervan in een inzichtelijke vorm. Het datasubject heeft tevens het recht om inzage te krijgen in de bron van de gegevens, de doelen van verwerking, de verwerkingsmethodes, de datacontroller en hun vertegenwoordiger en de partijen aan wie de data gecommuniceerd zijn. Het datasubject heeft het recht om gegevens te laten wijzigen, vervangen, bijwerken, verwijderen en aanpassen naar een anonieme vorm. Het datasubject mag de beëindiging van alle verwerkingsactiviteiten op elk moment eisen aangaande direct marketing, commerciële communicatie en marktonderzoek.