Send to a friend Afdrukken
Terug

De cyclus van koolstof

Koolstof is het belangrijkste bestanddeel van papier.

 

Hoe werkt de cyclus van koolstof?

Koolstof kan niet vernietigd worden, de totale hoeveelheid koolstof op aarde blijft dus gelijk. De koolstofuitwisselingen tussen de atmosfeer, de biosfeer (planten en dieren) en de hydrosfeer (oceanen en organismen die in het water leven) worden op natuurlijke manier in evenwicht gehouden. Toch stoten de menselijke activiteiten jaarlijks ongeveer 7,5 Gt koolstof uit in de atmosfeer, waarvan de helft opnieuw geabsorbeerd wordt door planten. De netto uitstoten van CO2 bedragen elk jaar ongeveer 3,5 Gt koolstof.

Wat is een koolstofput?

Een koolstofput is een natuurlijk of kunstmatig reservoir voor koolstof dat de koolstof uit de atmosfeer absorbeert en dus bijdraagt aan het verminderen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. De belangrijkste koolstofput is de oceaan die ongeveer 20 keer meer koolstof stockeert dan planten. Maar de ontbossing is een natuurlijk en antropogeen fenomeen dat de absorptie van atmosferische koolstof door planten vermindert door deel te nemen aan de accumulatie van koolstof in de atmosfeer.

Hoe draagt papier bij aan de cyclus van koolstof?

Hout bevat 50% koolstof die geabsorbeerd werd tijdens de groeifase dankzij het mechanisme van fotosynthese. Het gekapte hout maakt plaats voor jonge bomen die een belangrijker absorptie rendement hebben dan oude bossen. Het bevat essentieel water, cellulose, lignine en minerale elementen.

De cellulose vezel uit hout of katoen is het belangrijkste bestanddeel van papier. Papier bevat zo’n 27% koolstof. Daar komt ook nog de koolstof bij die uitgestoten wordt tijdens de productiefases.

Wist u dat …?

De houtverordening van de Europese Unie (EU-houtverordening) heeft tot doel illegaal geoogst hout en houtproducten van de gemeenschappelijke markt te weren. Het is sinds 3 maart 2013 van kracht.

‘De uitstoot van CO2 is op natuurlijke wijze verbonden met een hoog gebruik van fossiele brandstoffen, wat we steeds verminderen door aardgas te gebruiken in plaats van de gebruikelijke stookolie. Om het energetisch verlies te beperken, waken we zorgvuldig over het afsluiten van ons proces, met name via het aanwenden van een verbeteringsplan inzake de vermindering van warmteverlies. Dat maakt het mogelijk om de afzettingen van energie opnieuw te gebruiken, iets wat nog te weinig gedaan wordt tijdens ons proces.’
>Dhr. Philippe Noblet,  Technisch Directeur